Export naar (excel/csv)

Alle data uit Lead View kun je ook eenvoudig exporteren naar Excel. Hierdoor kun je de verkoopdata voor jouw bedrijf verder analyseren en nóg waardevoller maken. Zo haal je alles uit je data en word je met gemak een data-driven organisatie.

Het onderzoek analyseren in Excel
Lead View ziet Excel als een handig verlengstuk om meer uit de data te halen. Excel is een flexibel en veelgebruikt programma waar veel mensen mee (kunnen) werken. Je maakt de data uit Lead View nog waardevoller door de prognosetools van Excel erop toe te passen. Excel kan de gegevensverzameling bijvoorbeeld in een curve weergeven. Het uitgebreide Excel-bestand dat je uit Lead View exporteert, bestaat uit drie tabbladen:

Draaitabel
Een draaitabel vat een grote hoeveelheid gegevens samen zodat ze makkelijker te analyseren zijn. De tabel groepeert gegevens aan de hand van criteria en voert analyses voor je uit. Zo wordt de data betekenisvol.

Draaitabel simpel
Lead View biedt ook een versimpelde versie van de draaitabel. Dan kun je je op data richten die aan geselecteerde criteria voldoet. In dit tabblad is de data al overzichtelijk, gefilterd weergegeven. Zo vind je de data die voor jou waardevol is.

Ruwe data
In het tabblad met ruwe data vind je álle data die door de Lead View-app is gegenereerd. Dit tabblad bevat alle brongegevens. Je kunt zelf bepalen hoe je de data organiseert en wat relevant is. Daarna voer je zelf analyses uit.

Lead View verzamelt dus op een eenvoudige manier data die in Excel nog inzichtelijker en waardevoller wordt. Niets staat je daardoor in de weg om de waarde van data volledig te benutten en een data-driven organisatie te worden.