Diverse vraagsoorten

Lead View heeft meer dan 20 uiteenlopende vraagtypen beschikbaar. Het gebruik van geavanceerde routing, meerkeuzevragen, waarderingsvragen, score-vragen, enkelkeuze-vragen, datum, tijd, ja-of-nee vragen en ga zo maar door. Open en gesloten vragen, Hoofdvragen en diepte vragen Lead View is geschikt voor iedere vorm van online kwantitatief onderzoek.

Het is belangrijk om te beseffen dat de verschillende vraagstellingen elk een eigen soort onderzoek veronderstellen. Dat wil zeggen dat de onderzoeksvraag en de onderzoekmethode in elkaar grijpen. De methode van aanpak volgt uit de soort vraag. De onderzoeksvraag bepaalt dus niet alleen de uitkomst van het onderzoek, maar ook de manier waarop jij onderzoek gaat doen. Daarom is de formulering van de vraag een precaire kwestie. De gekozen woorden en daarmee de gekozen vraagsoort bepalen hoe jij je gaat verhouden tot de bronnen en casestudies. Ga je vergelijken, dan moet je meerdere onderzoeksobjecten hebben.